Dienst Keizersgrachtkerk over seksueel misbruik

Door Marjoleine

Op zondag 4 februari werd er in de Keizersgrachtkerk een dienst gewijd aan seksueel geweld. Deze dienst was voorbereid door Gerhard Scholte, Robert-Jan Nijland, Ina Beemster samen met Gezien van der Leest en Marjoleine Vosselman van de VPSG.

Seksueel geweld en seksuele intimidatie is niks nieuws, het is iets van alle tijden. Ook de Bijbel kent haar #MeToo verhalen, hoewel die lang niet bij iedereen bekend zijn. Op 4 februari stonden we stil bij het verhaal van Tamar en Amnon ( 2 Samuel 13), een verhaal waarin we een inkijkje krijgen in hoe seksueel geweld ontstaat en wat het allemaal teweeg brengt in de levens van mensen. Dit onbekende verhaal maakte grote indruk. Het verhaalt expliciet over de verkrachting van Tamar door haar halfbroer Amnon, over de berekenende stappen van Amnon die eraan vooraf gaan en over de gevolgen voor Tamar.
Gerhard Scholte wees in zijn preek nadrukkelijk op de gelaagdheid van de vele kwetsuren die Tamar hierbij oploopt. Niet alleen wordt zij door Amnon bruut verkracht, onteerd en afgewezen, ze wordt ook in de steek gelaten door de mensen in de omgeving die haar hadden kunnen beschermen. Gerhard Scholte oppert dat koning David bijvoorbeeld aan Amnon had kunnen vragen: “Wat heb jij met Tamar?”. Alleen die vraag al had Amnon duidelijk kunnen maken dat hij in de gaten werd gehouden. Tamars broer Absalom, aan wie ze haar verhaal vertelt, zegt haar: zwijg erover. Een advies dat alleen nog maar meer bijdraagt aan haar schaamte en vernedering.

Op deze zondag in februari kozen wij ervoor om juist dit verhaal te lezen. We doorbreken Absaloms opdracht om te zwijgen. We praten erover in de kerk en we nodigen de mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld uit: praat erover. Breng je verhaal aan het licht en deel het met iemand die luistert. Praat er ook over als je dingen waarneemt die je een niet-pluis gevoel geven en stel de vraag die Koning David niet stelde: “Wat heb jij toch met haar of met hem?”.
Hoe moeilijk ook, praat erover.