Praat erover – al 35 jaar de slogan van de VPSG

Door Lien Daams 

Praat erover. Een slogan waarmee we mensen willen uitnodigen voor gesprek en ontmoeting.
Woorden die eenvoudig gezegd zijn.

De woorden die inhoud geven aan deze slogan zijn helaas vaak zo moeilijk uit te spreken voor degene met ervaringen van seksueel geweld / seksuele kindermishandeling. Daarvoor moeten soms meerdere (innerlijke) obstakels genomen worden en dat stuit wel eens op onbegrip in zichzelf of in de omgeving.

Soms is het voor iemand onmogelijk om de woorden uit te spreken omdat het op een leeftijd gebeurde waarop men kind was en nog geen woorden tot zijn of haar beschikking had.
Soms komt het zwijgen door onwetendheid over wat “normaal en niet normaal” gedrag is binnen gezinnen, samenlevingen, geloofsgemeenschappen.
Soms doordat spreken erover niet geduld wordt door de omgeving.

35 jaar geleden zijn er vrouwen geweest die om de tafel zijn gaan zitten en elkaar levensverhalen vertelden. Verhalen waarin overeenkomsten van grensoverschrijdend gedrag van bekenden bleken te zitten. Woorden werden gevonden om aan elkaar uiting te geven aan alle gevolgen die de vrouwen ondervonden in hun dagelijks leven alsook hun geloofsleven.

Daardoor ontstond er ruimte voor de helende kracht die spreken kan hebben.
Er was besef dat zij vast niet de enige vrouwen waren die worstelden met ervaringen van seksueel geweld. Zij verzamelden hun moed en stonden aan de voet van de VPSG.

Dankzij hen biedt de VPSG anno 2020 nog steeds een luisterend oor voor mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *